Нанкинский политехнический университет

Адрес:

Gulou Campus: 22 Hankou Road

Gulou District, Nanjing

Jiangsu Province, 210093

Xianlin Campus: 163 Xianlin Road

Qixia District, Nanjing

Jiangsu Province, 210023

 

Президент

Dr. Chen Jun

c jun

 

Исполнительный вице-президент

Lv Jian

l jian

 

Вице-президент

Xue Hailin

x hailin

 

Вице-президент

Tan Zhemin

t zhemin

 

Вице-президент

Wang Zhilin

w zhilin

 

Вице-президент

Zou Yajun

z yajun

 

Институты

 

Дата: 10.10.2018